Waar staan en gaan wij voor!

Missie:

De Bongerd is een warme en open school die kinderen de veilige en duurzame basis biedt die zij nodig hebben om zelfstandig en met vertrouwen stappen te zetten op het pad naar hun toekomst. Wij dagen hen uit om het beste uit zichzelf te halen en in verbinding met anderen bij zichzelf te blijven.

Visie:

De visie van ons onderwijs is gebaseerd op Big Picture Learning. Hiermee halen wij de wereld in school en gaan wij er met de kinderen op uit om de wereld te ontdekken. Kinderen leren het best door onderzoek en “het zelf doen”. Hierbij is het proces belangrijker dan het product. Het proces wordt doelgericht aangestuurd door de leerkracht. Wij willen dat de kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Het is aan ons de taak om ze hierin te begeleiden.

Rust, structuur en regelmaat zorgen ervoor dat wij de kinderen ruimte kunnen geven. Alle kinderen hebben rust nodig om goed en geconcentreerd te kunnen werken. Structuur zorgt voor duidelijke afspraken en regels.  

Onze kinderen voelen zich hierdoor veilig op school en daar zijn wij trots op.