Ons onderwijs

Het basisonderwijs is bedoeld als oefenplaats voor kinderen vanaf 4 jaar. De volgende stap, vanaf ongeveer 12 jaar is het voortgezet onderwijs.

De school besteedt aandacht aan vakken als reken, taal, lezen, wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming en bewegingsonderwijs. Maar ook aan vaardigheden zoals sociale en maatschappelijke redzaamheid.

Een oefenplaats zijn betekent het onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de ontwikkeling van kinderen. Kijken naar wat nodig is, zowel op groepsniveau als individueel niveau.