Executieve functies

We zijn er trots op dat we sinds schooljaar 2020-2021 expliciet werken aan de executieve functies. 

Executieve functies zijn regelfuncties van onze hersenen, ons brein, die ervoor zorgen dat we bewust zijn van ons gedrag en hoe we dit zelf kunnen leren sturen.  We noemen dit Breinkrachten. 

In een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 leren de kinderen hoe ze hun breinkrachten kunnen versterken. Bijvoorbeeld door te leren plannen of je aandacht bij een taak houden, hoe je kunt doorzetten als het lastig is, maar ook hoe je beter kunt onthouden wat je moet doen of hoe je  met je emoties om kunt gaan. Allemaal functies die nodig zijn om je gedrag te leren sturen en medebepalend zijn voor (school) succes. 

In kleine groepen maken de kinderen kennis met de verschillende breinkrachten. Dit wordt daarna direct ingezet bij de reken- en taallessen en meegenomen naar het werken in de groepen. 

Wij geloven dat kinderen meer uit zichzelf halen en zichzelf kunnen verbeteren als ze bewust deze Breinkrachten leren inzetten en in het dagelijkse leven en leren.