Wij zorgen dat we alle leerlingen in beeld hebben!

Leren de leerlingen genoeg? Krijgen de leerlingen goed les? Voelen de leerlingen zich veilig?

We werken handelingsgericht (HGW) en plan matig aan ons onderwijs.
Signaleren: Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
Analyseren: Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Plannen: De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en doelen opstellen.
Realiseren: Het groepsplan in de praktijk uitvoeren.

Bijzonderheden bespreken we altijd direct met de ouders.

Onze school en passend onderwijs


Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als uw kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Wat is passend onderwijs? Filmpje voor ouders

Onze school en/in het samenwerkingsverband


Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

 

Informatie en contactgegevens


Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hier vindt u het Ondersteuningsplan, contactgegevens van de Steunpunt Consulenten en de leden van de Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws (en nog veel meer).