Downloads

Schoolgids van de Bongerd

Met veel genoegen bieden wij u de schoolgids aan.
In deze digitale schoolgids informeren wij u over de organisatie, regels en afspraken, speciale leerlingenzorg, bijzondere activiteiten, namen en adressen.
Wij passen de schoolgids ieder jaar aan. Als u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen hebt dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.


Vertrouwenspersonen en klachtenregeling

Onze school beschikt over een klachtenregeling, die aangeeft welke procedure u kunt bewandelen wanneer u een klacht heeft. Het is de bedoeling dat u eerst contact opneemt met de betreffende leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan bent u van harte welkom bij de directeur. Onze school beschikt bovendien over een contactpersoon die u kan vertellen waar u met uw klacht naartoe kunt. Dat is Jose van Geijn. Zij kan u bijvoorbeeld verwijzen naar het bestuur of de vertrouwenspersoon van Proominent. 
 


Privacyverklaring

Als school zorgen we dat we zorgvuldig met gegevens omgaan. Hoe staat beschreven in deze verklaring.


Verder heeft de school een ondersteuningsprofiel voor de zorg, een schoolplan en jaarverslagen. Deze zijn in te zien op school.