Uw kind aanmelden

U wilt uw kind bij ons aanmelden. Dat vinden we natuurlijk geweldig.

Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismaking met De Bongerd. 
Zo kunt u met eigen ogen zien dat onze school 'dé plaats om te groeien' is.
Om een afspraak te maken kunt u ons bellen.

Wordt uw kind bijna 4 jaar dan kunt u uw kind aanmelden voor de kleutergroep. U krijgt dan een rondleiding en krijgt u een aanmeldformulier (v.a. 3 jaar). Hierop staat het proces van inschrijving verder omschreven. Wij zullen er samen met u zorg voor dragen dat uw kind een fijne en leerzame tijd bij ons zal hebben.

-----
Het kan ook zijn dat u door verhuizing of schoolwissel uw kind wilt aanmelden. Ook dan zetten we samen met u het proces in gang om te komen tot een goede schoolkeuze. 

Hiervoor is het belangrijk dat:
-de directie van de voorgaande school op de hoogte is bij welke school u uw kind(eren) aanmeldt,
-u bij de huidige school toestemming heeft gegeven voor uitwisseling van informatie,
-we goed kunnen afstemmen met u als ouder en de voorgaande school om te weten welke onderwijsbehoefte uw kind heeft,
-we alle informatie goed bekijken en bespreken met het team van de school,
-u ook daadwerkelijk bij ons op school komt voor afstemming en natuurlijk om de school te zien.
Goed om te weten: soms vraagt dit een onderzoeksperiode van 6 weken. 

----

Grenzen aan onze ondersteuning

​​​​Bij aanmelding van een leerling worden de ondersteuningsbehoeften van elke leerlingen bij het intake gesprek in kaart gebracht en onderzocht. Er is geen extra ondersteuning in de groepen, de leerkracht biedt de zorg die nodig is in de groep. In onze ondersteuningsstructuur vanuit het samenwerkingsverband zijn de 5 niveaus van ondersteuning beschreven welke we doorlopen om zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan wat leerlingen nodig hebben.                                                                                                        ​ 

​De grenzen van ondersteuning op de Bongerd die i.i.g. afgewogen worden bij intake: 

  • ​grootte van de groep en de hoeveelheid leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften 
  • indien een leerling bij onderstroom nog niet voldoet aan de schoolse vaardigheden die nodig zijn om in een groep te functioneren 
  • indien een leerling niet zindelijk is en daarin afhankelijk is van de ondersteuning van een leerkracht 
  •  indien een leerling langdurig individuele ondersteuning en/of onderwijs nodig heeft 
  •  indien een leerling specifieke medische ondersteuning nodig heeft, kunnen wij dit niet bieden mits er via ouders/ externen de benodigde medische zorg geboden kan worden (zie schoolgids Proominent medisch handelen 5.12). De verantwoordelijkheid ligt dan bij ouders. 

​​Blijkt dat gedurende de schoolloopbaan de zorg in een groep wordt overschreden of toeneemt, dan wordt gekeken naar het best passend onderwijs. In onze ondersteuningsstructuur zijn daarbij vanuit het samenwerkingsverband de 5 niveaus van ondersteuning beschreven welke we doorlopen om zo goed mogelijk  te kunnen beslissen wat leerlingen hierbij nodig hebben.