Big Picture Learning

Bij de filosofie van Big Picture Learning draait het om:

Relatie: Leer de leerling - en zijn ouders - kennen! We kijken daarom naar de leerling als persoon.

Relevantie: Het onderwijs zo relevant mogelijk maken. Het moet zo echt mogelijk zijn en aansluiten bij de interesses en belevingswereld van de leerling.

Rigor: Dit staat voor diepgang in het werk van de leerling en dat de leerling echt tot leren wordt aangezet. En kan reflecteren op het leerproces.

Vanaf 2023-2024 gaan we onze werkwijze verbinden met Blink Wereld en Blink Lezen.

We dagen leerlingen uit zoveel mogelijk uit zichzelf te halen en stralen dat uit door vertrouwen te tonen in wat de leerling kan en doet. Kortom we hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.

Ons onderwijsaanbod wordt mede vormgegeven door de 11 kenmerken van Big Picture Learning.

1. Persoonlijk leerplan; Elke leerling werkt vanuit interesses en om zijn/haar persoonlijke manier van leren te ontdekken.

2. Kleine meerjarige groepen; Langere begeleiding , waardoor leerlingen de relatie aan kunnen gaan.

3. Leren in de echte wereld; Echt leren bereiken we door de wereld in te gaan en de wereld naar binnen te halen. We koppelen lesdoelen aan relevante projecten.

4. Projectmatig werken; Meerdere keren per jaar hebben we een project, waarbij we vanuit een thema werken aan lesdoelen in een (taal)rijke leeromgeving.

5. Ouderbetrokkenheid; Familiebetrokkenheid, hoge verwachting naar elkaar en ervaring inzetten, samen met ouders.

6. Authentieke beoordeling; Leerlingen laten hun leerproces zien aan hun ouders, dit is een onderdeel van de planning en beoordeling.

7. Veilige schoolcultuur; Gelijkwaardigheid leerkrachten, ouders en leerlingen vanuit vertrouwen en verbinding.

8. Schoolorganisatie; Overzichtelijkheid door kleinschaligheid met korte lijntjes in samenwerking en communicatie.

9. Leiderschap; Ontwikkel eigenheid en groei, door gedeeld eigenaarschap.

10. Schoolloopbaan ondersteuning; Samenwerking netwerk van de school en gezinnen, goede doorstroming naar het VO.

11. Professionele ontwikkeling; Ken jezelf en groei, iedereen in de school blijft leren.

 

Wilt u hier meer van weten kijk dan op de website van Big Picture Learning Nederland