Peuterspeelzaal

Peuteropvang Villa Mengelmoes is gehuisvest in de Bongerd en is één van de Piramide locaties van Spelenderwijs. Dit is een methode waarin aan de hand van thema’s wordt gewerkt aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind, zoals taal, persoonlijkheid, creativiteit en motoriek. Bij alle thema’s staat het spel van kinderen centraal. De samenwerking tussen ouders en peuteropvang is hierbij noodzakelijk. Dit houdt in, dat zij u informeren over het thema waar zij mee aan de slag gaan. Het is ook belangrijk dat u thuis aandacht aan het thema besteedt. Net als bij de Bongerd krijgt u daarom bij ieder thema een brief mee naar huis met voorbeelden, hoe u thuis aandacht aan het thema kunt besteden. Elke groep heeft zestien peuters die worden begeleid door twee pedagogisch medewerkers. Zij willen graag dat u zich welkom voelt. Daarnaast vinden zij het belangrijk en prettig om u te betrekken bij de gang van zaken en activiteiten.