Communicatie

Wij stellen goed contact tussen school en ouders zeer op prijs. Niet alleen via inloop momenten, koffieochtenden, gesprekken en de ouderapp houden we u op de hoogte. Ook via de ouderraad en medezeggenschapsraad hopen we dat u als ouder een actieve rol heeft bij de school.

Goede communicatie tussen school en ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en spreek iemand aan op uw school. Wij willen u graag goed en regelmatig informeren. Dus kom naar school als u een uitnodiging krijgt voor een informatiemoment of andere bijeenkomst.


Veel informatie staat op deze website bijvoorbeeld via de schoolgids. 

We hebben ook een schoolapp. Ook hierin delen wij regelmatig informatie die voor ouders belangrijk is.

Heeft u de app al geactiveerd? Klik op de afbeelding voor de inlogpagina.