Onze visie en ICT

Op basisschool de Bongerd leren wij uw kind niet alleen de vaardigheden die ze vandaag nodig hebben, maar willen wij ze klaarmaken voor toekomst. Kinderen van deze generatie moeten omgaan met een snelle verandering van hun digitale leefwereld. Wij dagen uw kind uit om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, waarmee ze zich zelfstandig door dat steeds veranderende digitale landschap kunnen navigeren. 

De leeromgeving is ICT-rijk. Instructies worden gegeven door het gebruik van het digibord en verdiepende/verhelderende of verbredende opdrachten worden digitaal aangeboden en toegespitst op de hulpvraag van uw kind. Dit is in de dagelijkse praktijk van de school terug te zien, waar ICT een middel is om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Op de Bongerd werken de kinderen in ieder geval digitaal met de vakgebieden van taal, rekenen en spelling, passend bij de instructies. Toets- en leerlinggegevens worden geanalyseerd om hieruit weer het onderwijsaanbod aan te scherpen. Uw kind blijft door deze werkwijze groeien.

Vanaf groep 3 hebben alle kinderen op school een Chromebook in bruikleen om dit mogelijk te maken.

Met de kinderen wordt jaarlijks het internetprotocol besproken en samen ondertekend.