Leerlingen

Onze school heeft 4 combinatie groepen met op dit moment gemiddeld 16 tot 18 leerlingen.
Dit wordt mogeijk gemaakt door de klassenverkleining van de NPO middelen.
Wij verwachten in de komende jaren te groeien naar groepen van 18 tot 20 leerlingen.


De school heeft een leerlingenraad welke elk jaar opnieuw gekozen wordt. Zo geven wij hen ook een actieve stem in de school.

De leerlingenraad van de Bongerd

In schooljaar 2023-2024 zullen uit de groepen 5 tot en met 8:  Hasan, Inaya, Eyyub en Melek zullen een jaar lang onze leerlingenraad vertegenwoordigen.

Waarom een leerlingenraad? 

  • De kinderen hebben een eigen stem binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Betrokkenheid met school van kinderen bevorderen.
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De kinderen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De kinderen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Bevorderen van actief burgerschap.