Schoolgids van de Bongerd

Met veel genoegen bieden wij u de schoolgids voor 2020-2021 aan.
In deze digitale schoolgids informeren wij u over de organisatie, regels en afspraken, speciale leerlingenzorg, bijzondere activiteiten, namen en adressen.
Wij passen de schoolgids ieder jaar aan. Als u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen hebt dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.


Vertrouwenspersonen en klachtenregeling

Onze school beschikt over een klachtenregeling, die aangeeft welke procedure u kunt bewandelen wanneer u een klacht heeft. Het is de bedoeling dat u eerst contact opneemt met de betreffende leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan bent u van harte welkom bij de directeur. Onze school beschikt bovendien over een contactpersoon die u kan vertellen waar u met uw klacht naartoe kunt. Dat is Jose van Geijn. Zij kan u bijvoorbeeld verwijzen naar het bestuur of de vertrouwenspersoon van Proominent. 


Verder heeft de school een ondersteuningsprofiel voor de zorg, een schoolplan en jaarverslagen. Deze zijn in te zien op school.