Wat doet de ouderraad? 

De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Op deze ouderraadsvergaderingen zijn twee vaste leerkrachten aanwezig om de directe lijn met het team te maken. Er zijn een aantal ouders lid van de ouderraad, maar het is fijn dat er zich nieuwe leden aanmelden! In het najaar vindt de algemene jaarvergadering plaats, georganiseerd door de ouderraad. Op deze avond worden de leden van de ouderraad gekozen en wordt een jaar- en financieel verslag gegeven. De ouderraad is actief in het organiseren van en helpen bij diverse festiviteiten. De ouderraad int en beheert de ouderbijdragen. Jaarlijks legt zij verantwoording af op de Algemene Ouderavond. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2019 - 2020 is vastgesteld op €20,- euro per kind. U kunt dit betalen bij de leerkracht van uw kind of overmaken op Raborekening 30.70.59.839 t.n.v. Ouderfonds De Bongerd in Ede. Vermeld hierbij de naam en groep van uw kind(eren).


De ouderraad van de Bongerd

Dilek Bektas (penningmeester)

Suna Barutcu

Nassira Ettahri

Safiye Tamas 

Deze moeders worden bijgestaan door Conny van der Gaag en Kim Lenters


Oproep: wij zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester 
 


Klassenouders

Dit schooljaar zullen de juffen en de meester ook geholpen worden door de volgende klassenouders:

Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6 Suna Barutcu
Groep 7-8