De medezeggenschapsraad van de Bongerd

De medezeggenschap heeft een wettelijke status. Deze status ligt vast in het reglement voor de medezeggenschap in het openbaar onderwijs in de gemeente Ede. Het reglement ligt ter inzage in de school. De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit leerkrachten en uit ouders/verzorgers. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door belangstellende ouders/verzorgers worden bijgewoond. 

Onze medezeggenschapsraad 

Oudergeleding

Dhr. Öztas

Dhr. Karacali

Dhr. Chikhi 

Mevr. El Hamdaoui         

Teamgeleding

Remie Fels (voorzitter) 

Netta Adams of Kim Lenters (notulist)

Karin Brugel

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Stichting Proominent heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): met leden vanuit de ouders en het personeel. De GMR heeft eveneens een wettelijke status. De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle openbare scholen in de gemeente Ede.