De leerlingenraad van de Bongerd

Dit schooljaar zullen uit de groepen 5 tot en met 8: Amani, Abbas, Raouf en Mohammed een jaar lang onze leerlingenraad vertegenwoordigen.

Waarom een leerlingenraad? 

  • De kinderen hebben een eigen stem binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Betrokkenheid met school van kinderen bevorderen.
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De kinderen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De kinderen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Bevorderen van actief burgerschap.